Hình thức thanh toán

DANH SÁCH NGÂN HÀNG THANH TOÁN QUA HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN:

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Chi nhánh Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Chủ tài khoản: Đinh Văn Giang
Số tài khoản: 8002205067485
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh VietcomBank Hà Nội
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị An
Số tài khoản: 0011002891126

Bình luận