Đá liếm

30.000 ₫

Mã sản phẩm :   2018-08

Đá muối khoáng bổ xung vi chất cho trâu bò và dê

Thông tin chi tiết

Đá liếm Thổ nhĩ kỳ.  1 Thùng 4 cục 12kg, bổ xung vi chất cần thiết trâu bò dê tăng chất lượng sản phẩm

Bình luận