Cảnh báo hàng giả hàng nhái

Có rất nhiều sáng chế phục vụ trong nông nghiệp được các nhà sáng...

Dự án xây dựng nông thôn mới PT sản xuất huyện Na Hang - Tuyen Quang

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Na Ha...

Nhà khoa học "bắt tay" cùng nhà sáng chế 02

Vừa qua sản phẩm Máy nghiền lá sả khô của nhà sáng chế Nguyễn Hải...

Nhà khoa học "bắt tay" cùng nhà sáng chế

Vừa qua sản phẩm Máy nghiền lá sả khô của nhà sáng chế Nguyễn Hải...